כיצד ליצור ולהגדיר את החווה L4xNAT עם ZAPI v1

פורסם על ידי זאבנט | 16 אוקטובר, 2015 | טכני

היי Zen Masters, מאמר זה מציג כיצד ליצור ולהגדיר L4 (שכבת 4) החווה, כמה backends (שרתי אינטרנט) ואת אפוטרופוס החווה באמצעות שלנו Zen Load Balancer API (ZAPI).

פרופיל L4xNAT
פרופיל החווה L4xAT מאפשר לך ליצור חוות L4 עם ביצועים גבוהים מאוד חיבורים בו זמנית הרבה יותר מאשר ליבות איזון עומס בשכבה 7 כמו TCP, UDP או HTTP פרופילים החווה. זה שיפור ביצועים 4 שכבת counteracts את הטיפול תוכן מתקדם כי פרופילי שכבת 7 יכול לנהל.

בנוסף, חוות L4xNAT יכולות לאגד מגוון של יציאות, ולא רק יציאה וירטואלית אחת כפי שמשמשת בפרופילים אחרים של שכבה 7. כדי להיות מסוגל לבחור מגוון יציאות וירטואליות או יציאה וירטואלית ספציפית בחוות L4xNAT, חובה לבחור סוג פרוטוקול. במקרה אחר, החווה תאזין לכל היציאות מה- IP הווירטואלי.

אתחל ZAPI
כפי שציינו במאמר האחרון, עליך לאפשר למשתמש zapi ולהגדיר מפתח וסיסמה כדי להתחיל להשתמש ב- ZAPI שלנו.
עבור הדוגמאות הבאות, הפרמטרים האלה ישמשו:

Key: CiEuYlS4GtfSq3yrknv0YMnA7j5fhm4piVZh49yt5JcjQ0aDyxImz2Y7DAUhstce5
Password: admin
Zen Load Balancer IP: 192.168.101.25
Zen Web Port: 444

לאחר הגדרת ZAPI ... בואו נתחיל!

כיצד ליצור חוות L4xNAT עם ZAPI
ראשית, עליך ליצור חוות פרופיל L4xNAT עם הפקודה המתאימה:

curl --tlsv1 -k -X POST -H 'Content-Type: text/json' -H "ZAPI_KEY: CiEuYlS4GtfSq3yrknv0YMnA7j5fhm4piVZh49yt5JcjQ0aDyxImz2Y7DAUhstce5" -u zapi:admin -d '{"interface":"eth0","vip":"192.168.101.25","profile":"L4xNAT"}' https://192.168.101.25:444/zapi/v1/zapi.cgi/farms/L4FARM

HTTP verb: POST, המשמש ליצירת חוות, backends, שירותים ...
פרמטרים JSON: ממשק, ויפ פרופיל (vport לא הכרחי בפרופיל L4xNAT).
פרמטרים של URI: שם משק -> L4FARM, זה השם שנבחר עבור החווה.

לאחר הפעלת פקודה זו, תוצג התגובה הבאה:

{
   "description" : "New farm L4FARM",
   "params" : [
     {
        "interface" : "eth0",
        "name" : "L4FARM",
        "profile" : "L4xNAT",
        "vip" : "192.168.101.25",
        "vport" : 0
     }
   ]
}

תגובה זו מציגה את הפרמטרים העיקריים של החווה. מה המשמעות של נמל: 0? כאשר נוצרת חוות L4xNAT, היא מקשיבה לכל היציאות מהכתובת הווירטואלית הווירטואלית כברירת מחדל, והיא תוצג כ 0 או *.

כיצד להגדיר את החווה L4xNAT עם ZAPI

לאחר שנוצרה חוות L4xNAT, תוכלו לשנות את הפרמטרים של החווה. אפשר לשנות את כל הפרמטרים, כמה או רק אחד.
ראשית, בואו נקבל את הפרמטרים של החווה עם בקשת GET:

curl --tlsv1 -k -X GET -H 'Content-Type: text/json' -H "ZAPI_KEY: CiEuYlS4GtfSq3yrknv0YMnA7j5fhm4piVZh49yt5JcjQ0aDyxImz2Y7DAUhstce5" -u zapi:admin https://192.168.101.25:444/zapi/v1/zapi.cgi/farms/L4FARM

פועל HTTP: GET, המשמש לקבלת פרמטרים של חוות, backends, שירותים ...
פרמטרים של JSON: ללא.
פרמטרים של URI: שם משק -> L4FARM.

לאחר הפעלת פקודה זו, תוצג התגובה הבאה:

{
   "backends" : [],
   "description" : "List farm L4FARM",
   "params" : [
     {
        "algorithm" : "weight",
        "fgenabled" : null,
        "fglog" : null,
        "fgscript" : null,
        "fgtimecheck" : 0,
        "nattype" : "dnat",
        "persistence" : "none",
        "protocol" : "all",
        "ttl" : 120,
        "vip" : "192.168.101.25",
        "vport" : 0
     }
   ]
}

תגובה זו מציגה את הפרמטרים החווה המתקדמים. ניתן לשנות את הפרמטרים הללו באמצעות ZAPI. הבה נשנה מספר פרמטרים:

curl --tlsv1 -k -X PUT -H 'Content-Type: text/json' -H "ZAPI_KEY: CiEuYlS4GtfSq3yrknv0YMnA7j5fhm4piVZh49yt5JcjQ0aDyxImz2Y7DAUhstce5" -u zapi:admin -d '{"protocol":"tcp","nattype":"nat" ,"port":"80"}' https://192.168.101.25:444/zapi/v1/zapi.cgi/farms/L4FARM

פועל HTTP: PUT, המשמש לשינוי פרמטרים של חוות, backends, שירותים ...
פרמטרים של JSON: פרוטוקול, nattype ופורט.
פרמטרים של URI: שם משק -> L4FARM.

לאחר הפעלת פקודה זו, תוצג התגובה הבאה:

{
   "description" : "Modify farm L4FARM",
   "params" : [
      {
        "protocol" : "tcp"
     },
     {
        "port" : "80"
     },
     {
        "nattype" : "nat"
     }
   ]
}

אם נפעיל בקשה נוספת של GET, התגובה תציג את כל הפרמטרים עם שינויים חדשים:

{
   "backends" : [],
   "description" : "List farm L4FARM",
   "params" : [
     {
        "algorithm" : "weight",
        "fgenabled" : null,
        "fglog" : null,
        "fgscript" : null,
        "fgtimecheck" : 0,
        "nattype" : "nat",
        "persistence" : "none",
        "protocol" : "tcp",
        "ttl" : 120,
        "vip" : "192.168.101.25",
        "vport" : 80
     }
   ]
}

הפרמטרים nattype, port, ו- parametrs השתנו בהצלחה!

כיצד ליצור ולשנות backend
כיצד ניתן ליצור ולהגדיר backend של L4xNAT דרך ZAPI? אתה רק צריך לבצע את אותם השלבים לעיל באמצעות מספר פקודות עם תלתל:

curl --tlsv1 -k -X POST -H 'Content-Type: text/json' -H "ZAPI_KEY: CiEuYlS4GtfSq3yrknv0YMnA7j5fhm4piVZh49yt5JcjQ0aDyxImz2Y7DAUhstce5" -u zapi:admin -d '{"ip":"46.120.34.160","port":"80","priority":"1","weight":"1"}' https://192.168.101.25:444/zapi/v1/zapi.cgi/farms/L4FARM/backends

HTTP verb: POST, המשמש ליצירת חוות, backends, שירותים ...
הפרמטרים JSON: IP, יציאה, עדיפות ומשקל (כל הפרמטרים נדרשים).
פרמטרים של URI: שם משק -> L4FARM, זה השם שנבחר עבור החווה.

לאחר הפעלת פקודה זו, תוצג התגובה הבאה:

{
   "description" : "New backend 0",
   "params" : [
     {
        "id" : 0,
        "ip" : "46.120.34.160",
        "port" : 80,
        "priority" : 1,
        "weight" : 1
     }
   ]
}

תגובה זו מציגה את הפרמטרים backend ואת מזהה שלה.
איך אנחנו יכולים לשנות backend של L4xNAT החווה? שימוש הפועל HTTP PUT עם תלתל:

curl --tlsv1 -k -X PUT -H 'Content-Type: text/json' -H "ZAPI_KEY: CiEuYlS4GtfSq3yrknv0YMnA7j5fhm4piVZh49yt5JcjQ0aDyxImz2Y7DAUhstce5" -u zapi:admin -d '{"ip":"46.120.101.65","port":"25","priority":"2","weight":"3"}' https://192.168.101.25:444/zapi/v1/zapi.cgi/farms/L4FARM/backends/0

פועל HTTP: PUT, המשמש לשינוי פרמטרים של חוות, backends, שירותים ...
פרמטרים של JSON: ip. יציאה, עדיפות ומשקל.
פרמטרים של URI:
שם משק -> L4FARM.
מזהה backend -> 0.

לאחר הפעלת פקודה זו, תוצג התגובה הבאה:

{
   "description" : "Modify backend 0 in farm L4FARM",
   "params" : [
     {
        "ip" : "46.120.101.65"
     },
     {
        "weight" : "3"
     },
     {
        "priority" : "2"
     },
     {
        "port" : "25"
     }
   ]
}

אם נפעיל בקשה נוספת של GET, התגובה תציג את כל הפרמטרים עם שינויים חדשים:

{
   "backends" : [
     {
        "id" : 0,
        "ip" : "46.120.101.65",
        "port" : 25,
        "priority" : 2,
        "weight" : 3
     }
   ],
   "description" : "List farm L4FARM",
   "params" : [
     {
        "algorithm" : "weight",
        "fgenabled" : null,
        "fglog" : null,
        "fgscript" : null,
        "fgtimecheck" : 0,
        "nattype" : "nat",
        "persistence" : "none",
        "protocol" : "tcp",
        "ttl" : 120,
        "vip" : "192.168.101.25",
        "vport" : 80
     }
   ]
}

המשקל, העדיפות ופרמטרים של הנמל השתנו בהצלחה!

כיצד להגדיר את החווה משק
כדי לסגור, בואו להגדיר את האפוטרופוס החווה של חוות L4xNAT. עלינו להשתמש בבקשה הבאה עם תלתל:

curl --tlsv1 -k -X PUT -H 'Content-Type: text/json' -H "ZAPI_KEY: CiEuYlS4GtfSq3yrknv0YMnA7j5fhm4piVZh49yt5JcjQ0aDyxImz2Y7DAUhstce5" -u zapi:admin -d '{"fgenabled":"true","fgscript":"check_tcp -w 10 -c 10 -H HOST -p PORT","fgtimecheck":"15","fglog":"false"}' https://192.168.101.25:444/zapi/v1/zapi.cgi/farms/L4FARM/fg

פועל HTTP: PUT, המשמש לשינוי פרמטרים של חוות, backends, שירותים ...
פרמטרים של JSON: fgenabled, fgscript, fgtimecheck ו- fglog.
פרמטרים של URI: שם משק -> L4FARM.

לאחר הפעלת פקודה זו, תוצג התגובה הבאה:

{
   "description" : "Modify farm L4FARM",
   "params" : [
     {
        "fglog" : "false"
     },
     {
        "fgenabled" : "true"
     },
     {
        "fgscript" : "check_tcp -w 10 -c 10 -H HOST -p PORT"
     },
     {
        "fgtimecheck" : "15"
     }
   ]
}

מה עושים הפרמטרים האלה? הפרמטר 'fgenabled' מאפשר לאפוטרופוס החווה, הפרמטר 'fgtimecheck' הוא הזמן שבין בדיקות (בשניות), 'fglog' מאפשר את יומני אפוטרופוס החווה ו 'fgscript' הוא הפקודה לבדוק.

בשם צוות Zen, אנו באמת מקווים שנהניתם במאמר זה. להתראות ב הבא!

על נתח:

בלוגים קשורים

פורסם על ידי zenweb | 01 בספטמבר 2022
איזון עומסים נפוץ בעולם המחשוב. זה נוצר בגלל שמשתמשים רצו תוכן במהירות. המשמעות היא שאתרים בעלי תנועה רבה שמקבלים מיליוני בקשות משתמשים היו צריכים...
177 Likesתגובות כבויות על איך פועל איזון עומסים
פורסם על ידי zenweb | 30 באוגוסט 2022
שירותי הבריאות פגיעים מאוד לאיומי אבטחה, בדיוק כמו כל תעשייה אחרת. כיום, התקפות סייבר בתחום הבריאות הן נפוצות מאוד ומובילות להרבה סיכונים, במיוחד לסיכוני אבטחה...
182 Likesתגובות כבויות על החשיבות של מסגרות אבטחת סייבר בשירותי הבריאות
פורסם על ידי zenweb | 02 באוגוסט 2022
7 סיבות ZEVENET היא התוכנה הטובה ביותר לאיזון עומסים בשנת 2022 פתרון איזון עומסים כבר לא מה שהיה בעבר. ככל שהטכנולוגיה משתפרת, האיומים גם...
208 Likesתגובות כבויות על 7 סיבות ZEVENET היא התוכנה הטובה ביותר לאיזון עומסים בשנת 2022