מערכת | גיבויים | צור

פורסם ב-13 במרץ, 2020

סעיף זה מאפשר ליצור קובץ גיבוי עם כל התצורה של איזון העומס.

צור גיבוי

לאחר בחירה צור גיבוי מ בתפריט הנפתח יוצג טופס יצירת הגיבויים.

שם. שם תיאורי של קובץ הגיבוי, זה צריך להיות תיאורי מספיק כדי לטווח ארוך להבחין מה היה המטרה שלה. מותר רק אותיות ומספרים.

לחץ על ליצור כפתור על מנת לשמור את התצורה הנוכחית בקובץ הגיבוי והודעת אישור תופיע לאחר סיומה.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים