מערכת | הודעות | הגדר התראות

פורסם ב-13 במרץ, 2020

הגדר שירותי התראות בקטע זה, בחר להגדיר תצורה אחורית או להגדיר את האשכול.

לאחר שינוי אפשרויות התצורה, פשוט לחץ על עדכון להחיל שינויים.

נושא קידומת. זה מאפשר הגדרת נושא קידומת בכל הודעות דוא"ל שנשלחו על ידי המערכת עבור סוג זה של התראה.
הימנע זמן Flapping. לפעמים backends מופעלים או מושבתים בתוך פרק זמן קצר, שדה זה מאפשר להגדיר פרק זמן כדי למנוע את הודעות מצב backend, לאחר פרק זמן זה מסתיים, השינויים במצב backend יקבלו הודעה פעם אחת. אם מצב ה- backend משתנה בפרק זמן זה, ההודעות לא יישלחו. (רק עבור התראות backends)

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים