מערכת | RBAC | תפקידים | צור

פורסם ב-13 במרץ, 2020

כדי ליצור תפקיד חדש בחר צור תפקיד, מ תפקידים RBAC סעיף, זה יפתח את הטופס כדי ליצור תפקיד חדש.

ניתן למלא את שדה השם בלבד:

שם. שם תפקיד תיאורי, הוא משמש כמזהה ייחודי.

לאחר שתשלים את השם, עליך ללחוץ על ליצור כדי ליצור את התפקיד החדש, פעולה זו תנתב אותך לטופס תצורת התפקיד.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים