DSLB | חוות חקלאיות | צור

פורסם ב-12 במרץ, 2020

תחת סעיף זה, תוכל ליצור חוות DSLB.

יצירת DSLB משק

כדי ליצור חוות DSLB DSLB מודול >> חוות בחר, ובחר ליצור חוות. פעולה זו תציג טופס עם התצורה המינימלית הנדרשת עבור חוות DSLB:

שם. שם זיהוי החווה.
IP וירטואלי. הקצה ממשק רשת וכתובת IP לחווה החדשה. כתובת IP זו תוגדר בלקוחות המקומיים כשער ברירת המחדל כדי לטעון את האיזון בין הבקשות לאינטרנט או לרשתות WAN.

לאחר הכנסת פרטי החווה החדשים, לחץ על ליצור כפתור החווה תיווצר.

השלב הבא, להגדיר את מאפייני החווה DSLB.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים