GSLB סטטיסטיקה | גרפים

פורסם ב-12 במרץ, 2020

סעיף זה מציג את גרף ניטור ההיסטוריה של נוסד ו תלוי ועומד חיבורים של החווה הנוכחית בארבע תקופות זמן שונות: האחרון יְוֹם, אחרון שבוע, אחרון חודש ואחרון שנה.

החיבורים המחושבים יהיו:

נוסד. חיבורים מובטחת מסומנים כפי שהוקמו הקשר מובטחת. עבור חוות GSLB זה אומר את מספר בקשות ה- DNS כי הם השיבו על ידי backends.
ממתין ל. חיבורים שהיו מחוברים לחוות GSLB אך טרם נענו על ידי המגבים. ערך עולה פירושו שיעור גבוה יותר של בקשות שהתקבלו ולא ניתן להגישן.

כל גרף גם מציין אחרון הערך שנאסף, מינימום, מקסימום ו מְמוּצָע ערכים.

השלב הבא, ראה את הנתונים הסטטיסטיים backends.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים