LSLB | תעודות SSL העלה

פורסם ב-11 במרץ, 2020

בקטע תעודות SSL כלול ב LSLB היא הפעולה העלה אישור. זה מוביל טופס המאפשר העלאת תעודה על איזון עומס. בחר קובץ מקומי ולחץ על העלה, הוא יוצג ברשימת האישורים.

ראשית, בחר את קובץ האישור SSL בפורמט PEM להעלאה למאזנת העומס מהמחשב המקומי שלך ואז לחץ על העלה לַחְצָן. לאחר תהליך זה, תהיה לך האישור החדש ברשימת האישורים ומוכן לשימוש לכל חוות HTTP של LSLB.

השלב הבא, עיין בפרטי האישור.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים