LSLB | תעודות SSL העלה

פורסם ב-1 בפברואר, 2017

בקטע תעודות SSL כלול ב LSLB היא הפעולה העלה אישור. פעולה זו מובילה לטופס להעלאת אישור למאזן העומס. בחר קובץ מקומי ולחץ על העלה, הוא יוצג ברשימת האישורים.

תעודת טעינה

ראשית, בחר את קובץ האישור המאובטח בתבנית PEM כדי לטעון אותו לאיזון העומס מהמחשב המקומי ולאחר מכן לחץ על העלה לַחְצָן. לאחר תהליך זה, תהיה לך האישור החדש ברשימת האישורים ומוכן לשימוש לכל חוות LSLB.

בדוק PEM SSL תעודת אישור אם יש לך ספק לגבי פורמט האישור הנדרש.

השלב הבא, עיין בפרטי האישור.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים