GSLB חוות חקלאיות | צור

פורסם ב-2 בפברואר, 2017

תחת סעיף זה תוכל ליצור חוות GSLB.

צור GSLB משק

לאחר בחירה ליצור חוות מ פעולות כפתור, לוח חדש כדי להגדיר משק חדש מוצג.

ליצור החווה - -

כדי ליצור חוות GSLB ללכת GSLB מודול >> חוות סעיף >> פעולות , ובחר ליצור חוות. זה יציג טופס עם תצורה המינימום הנדרש עבור GSLB החווה:

שם. שם זיהוי החווה.
IP וירטואלי. הקצה ממשק רשת וכתובת IP לחווה החדשה.
יציאה וירטואלית. הקצה יציאה ייעודית לחווה החדשה. כברירת מחדל, כאשר ה- GSLB הוא שירות DNS, היציאה הסטנדרטית תהיה 53 UDP.

לאחר הכנסת פרטי החווה החדשים, לחץ על צור לחצן, ועליך להופיע הודעת אישור.

השלב הבא, להגדיר את מאפייני החווה GSLB.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים