מערכת | אשכול | הגדר

פורסם ב-20 ביוני, 2017

סעיף זה מסביר כיצד להגדיר את ההגדרות הגלובליות של שירות האשכולות בצומת המקומי.

אשכול הגדרות גלובליות

אשכול מערכת zevenet להגדיר הגדרות גלובליות - -

אפשרויות ההגדרה הגלובלית הזמינות מתוארות להלן.

מִמְשָׁק. ממשק רשת שממנו הוגדרו שירותי האשכול בצומת המקומי. לא ניתן לשנות את זה.
בדוק את המרווח. זמן בין בדיקות עם הצומת המרוחק בשניות.
שגיאה. הפעל אם הצומת הראשי הנוכחי יהיה המועדף.

לחץ על עדכון כדי להחיל את השינויים.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים