רשת | ממשק וירטואלי עדכון

פורסם ב-9 ביוני, 2017

סעיף זה מתאר כיצד לעדכן ולשנות א וירטואלי מִמְשָׁק.

הגדרות כלליות

בסעיף זה ניתן להגדיר את התכונות הבאות בממשק הווירטואלי:

zevenet רשת וירטואלית עדכון - -

שם. שם המערכת עבור הממשק הווירטואלי. לא ניתן לעריכה.
מק. כתובת MAC שהוקצתה לממשק וירטואלי מסוים. לא ניתן לעריכה.
כתובת IP. כתובת IP שהוקצתה לממשק נתון.
מסכת רשת. מסיכת רשת שהוקצתה לממשק הווירטואלי.
Gateway. שער ברירת מחדל המשמש את הממשק הווירטואלי.
תג ממשק וירטואלי. זיהוי שישמש את הממשק הווירטואלי. לא ניתן לעריכה.

כדי להחיל את השינויים לחץ על עדכון כפתור. כאשר התצורה מעודכנת, הממשק הווירטואלי מוצג.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים