רשת | ממשק וירטואלי צור

פורסם ב-21 באפריל, 2017

סעיף זה מסביר כיצד ליצור ממשק וירטואלי ואת האפשרויות השונות הזמינות.

יצירת ממשק וירטואלי

מצא להלן את האפשרויות המפורטות כדי ליצור ממשק וירטואלי.

ממשק רשת וירטואלית

ממשק האב. הגדר א NIC, מליטה or VLAN ממשק שבו האב ממשק וירטואלי יוגדר.
שם. הגדר שם כדי לזהות את החדש ממשק וירטואלי, השם מתחיל בשם ממשק האב ואחריו את מזהה שם ממשק וירטואלי לשמש, והם מופרדים עם תו המעי הגס.
כתובת. הגדר כתובת IPv4 עבור הממשק הווירטואלי החדש. Netmask ו- Gateway יירשו מממשק ההורה.

לאחר ביצוע כל השינויים הדרושים, לחץ על צור כדי ליצור את הממשק הווירטואלי החדש.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים