רשת | צפים IPs הגדר

פורסם ב-12 ביוני, 2017

סעיף זה מתאר כיצד להגדיר צפים IPs.

הגדרות כלליות

בסעיף זה ניתן להגדיר את התכונות הבאות בממשק הווירטואלי:

רשת zevenet צף IP להגדיר - -

מִמְשָׁק. שם המערכת של ממשק האב. לא ניתן לעריכה.
IP צף. בחר את ה- IP הצף בין כל הממשקים הווירטואליים הזמינים עבור ממשק ההורה הנתון.

כדי להחיל את השינויים לחץ על עדכון כפתור. כאשר התצורה מעודכנת, ה- IP הצף יהיה זמין בשירות האשכולות.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים