רשת | צפים IPs

פורסם ב-13 ביוני, 2017

צפים IPs משתמש בכתובות IP מממשקים וירטואליים בכדי להסוות את התעבורה היוצאת למרות שהם עוברים ממשק NIC, VLAN או Bonding ולמרות שהם נמצאים בצומת אשכול אחד למשנהו. כך שכאשר השירותים שנוצרו באמצעות IP צף של האשכול יכולים להיות עוברים מצומת אחד למשנהו באופן שקוף מבלי להשפיע על הלקוחות או על חיבורי backends.

צפים IPs טבלה

טבלה זו מפרטת את כל כתובות ה- IP המתרחבות במערכת ואת ממשקי האב הזמינים שבהם ניתן להגדיר את ה- IP הצף.

רשת צף ip

ממשק. שם ממשק האב, אשר יכול להיות NIC פיזית, VLAN או ממשק מליטה.
צף IP. ממשק וירטואלי שהוגדר כ- IP צף בין צמתים באשכול.
פעולות. הפעולות הזמינות עבור כתובות IP צפות בטבלה הן:

  • גדר. הקצה את ה- IP הצף עבור ממשק הורה מסוים. רק ממשק צף אחד יכול להיות מוגדר לכל הורה.
  • לא הוגדר. בטל את הגדרת התצורה והסר את ה- IP הצף.

הפעולות יבוצעו בקבוצות בכל הממשקים שנבחרו באמצעות אפשרות הבחירה המרובה.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים