מערכת | גיבויים | צור

פורסם על ידי זאבנט | 2 באוקטובר, 2017

סעיף זה מאפשר ליצור קובצי גיבוי עם כל התצורה של איזון העומס.

צור גיבוי

לאחר בחירה צור גיבוי מ פעולות כפתור, לוח חדש כדי ליצור גיבוי חדש יוצג.

מערכת גיבוי zevenet ליצור - -

שם. שם קובץ הגיבוי. מותר רק אותיות ומספרים.

עיתונות צור על מנת לשמור את התצורה הנוכחית והודעת אישור תופיע לאחר סיומה.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים