מערכת | RBAC | תפקידים | צור

פורסם ב-16 במאי, 2018

כדי ליצור תפקיד חדש בחר פעולות >> יצירת תפקיד, מ תפקידים RBAC סעיף וטופס חדש להגדרת תפקיד חדש מוצג.

עליך למלא את שדה השם:
zevenet תפקידים - -

שם. שם התפקיד, הוא משמש כמזהה ייחודי.

לאחר שתשלים את השם, עליך ללחוץ על צור כדי ליצור את התפקיד החדש, פעולה זו תנתב אותך למסך תצורת התפקיד.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים