LSLB | תעודות SSL העלה

פורסם ב-15 במאי, 2018

בקטע תעודות SSL כלול ב LSLB היא הפעולה העלה אישור. פעולה זו מובילה לטופס להעלאת אישור למאזן העומס. בחר קובץ מקומי ולחץ על העלה, הוא יוצג ברשימת האישורים.

תעודת טעינה

ראשית, בחר את קובץ האישור המאובטח בתבנית PEM כדי לטעון אותו לאיזון העומס מהמחשב המקומי ולאחר מכן לחץ על העלה לַחְצָן. לאחר תהליך זה, תהיה לך האישור החדש ברשימת האישורים ומוכן לשימוש לכל חוות LSLB.

השלב הבא, עיין בפרטי האישור.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים