ניטור | נתונים סטטיסטיים

פורסם ב-13 במרץ, 2020

סעיף זה מציג מידע מפורט אודות הנתונים הקשורים לביצועים, להתנהגות ולממשקים הקיימים באיזון העומס. חלק זה מחולק לשלוש כרטיסיות, המפורטות להלן:

  • חוות. הוא מציג את תצוגת הנתונים הסטטיסטיים המפורטים של כל חווה המוגדרת באיזון העומסים, ורשום את הדברים כמו backends, קשרים מבוססים או אפילו חיבורים ממתינים.
  • מערכת. הוא מפרט מידע שימושי על מצב המערכת, כגון זיכרון משומש, זיכרון פנוי, חילופי כולל ועוד.
  • רשת. הוא מציג מידע על תפוקות ממשקים פיזיים ושימוש ברשת.

כדי לראות מידע נוסף על כל כרטיסייה, לחץ על כל קישור.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים