IPDS | RBL צור כלל

פורסם על ידי זאבנט | 15 במאי 2019

סעיף זה מראה כיצד להוסיף כלל RDS IPDS חדש.

הצג שם מותאם אישית עבור הכלל שלך. לאחר מכן בחר מתוך הרשימה אם ברצונך להעתיק כלל שנוצרו בעבר.
לבסוף, לחץ על צור לַחְצָן.

שם. השם התיאורי של הכלל החדש.
העתקת כלל. צור כלל חדש המבוסס על כלל שכבר נוצר.

אנא, עקוב אחר קישור זה לקבלת מידע נוסף אודות עדכון ההגדרות הגלובליות של כלל RBL.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים