מערכת | גיבויים | צור

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

סעיף זה מאפשר יצירת קובץ גיבוי עם כל התצורה של מאזן העומס.

צור גיבוי

לאחר בחירה צור גיבוי מהתפריט הנפתח, טופס היצירה יוצג.

מלא את הפרטים הדרושים.

שם. שם תיאורי לזיהוי בקלות של קובץ באחסון הגיבוי. רק אותיות, קווים תחתונים או מספרים מותרים.

לחץ על החל לחצן כדי לשמור את התצורה הנוכחית באחסון הגיבוי.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים