מערכת | הודעות | הגדר התראות

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

בסעיף זה, תגדיר שירותי התראות, קצה אחורי ואשכולות.

לאחר שינוי אפשרויות התצורה, פשוט לחץ על החל לַחְצָן.

נושא קידומת. זה מאפשר להגדיר קידומת נושא בכל המיילים שנשלחים על ידי המערכת.
הימנע זמן Flapping. לפעמים, קצה אחורי מופעלים או מושבתים במסגרות זמן קצרות. שדה זה מאפשר להגדיר תקופה למניעת הודעות סטטוס הקצה האחורי. לאחר תקופה זו, השינויים יעודכנו. אם סטטוס הקצה האחורי משתנה בתקופה זו, הודעות לא יישלחו.
החזר שינויים. החזר בחזרה את הערכים של כל שדה בטופס הנוכחי.
ביטול. בטל שינויים וסגור את תיבת הדו-שיח.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים