מערכת | גיבויים | העלה

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

סעיף זה מאפשר העלאה ואחסון של קובץ גיבוי מקומי לתוך איזון העומס.

העלה גיבוי

הדף מאפשר לך להגדיר שם עבור קובץ הגיבוי החדש ולבחור את הקובץ החדש מהמחשב שלך כדי להעלות את האיזון עומס.

שם. שם קובץ הגיבוי החדש צריך להיות מספיק תיאורי.
קובץ להעלאה. חקור ובחר את קובץ הגיבוי מהמחשב tar.gz פורמט.

לחץ על העלה כפתור (קליפ) להעלאת קובץ הגיבוי החדש למאזן העומס.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים