מערכת | RBAC | תפקידים | צור

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

צור תפקיד RBAC

כדי ליצור תפקיד חדש, בחר צור תפקיד פעולה. זה יפתח את הטופס כדי ליצור תפקיד חדש.

מלאו את השם לפי ההנחיות בטופס.

שם. תווית תיאורית המזהה בקלות תפקיד. הוא משמש כמזהה ייחודי.

לאחר מכן, לחץ על החל לַחְצָן. אתה תופנה לדף תצורת הטופס.

למידע נוסף על הגדרת תפקידים, לחץ כאן

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים