ניטור | נתונים סטטיסטיים

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

סעיף זה מציג מידע מפורט על הנתונים הסטטיסטיים הקשורים לביצועים, ההתנהגות והממשקים הקיימים במאזן העומס. חלק זה מחולק על ידי שלוש כרטיסיות, והן תוארו להלן:

סטטיסטיקות ניטור חוות

חוות . הוא מציג את הנתון המפורט של כל חווה המוגדרת במאזן העומס וחושף מידע נוסף על הקצה האחורי. החווה מציגה גם מידע נוסף על הקשרים שנוצרו והממתינים.

סטטיסטיקות ניטור מערכת

מערכת . הוא מציג מידע חיוני על מצב המערכת, כגון הזיכרון בשימוש, זיכרון פנוי, החלפה מלאה וכו'

סטטיסטיקות ניטור רשת

רשת . הוא מציג מידע על ממשקי רשת פיזיים.

תוכל לגשת למידע נוסף דרך הקישורים המוצעים.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים