IPDS | WAF | קבצים

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

קבצי IPDS WAF

ניתן להשתמש בערכות הכללים של WAF עם קבצים נוספים כדי להרחיב את הכללים ולהזמין אותם לניהול טוב יותר. סעיף זה מאפשר עבודה עם סוגים שונים של קבצים.

קבצי zevenet WAF

פעולות. פעולות מותרות עבור הקבצים בערכת הכללים של WAF:

  • צור קובץ. צור קובץ לשימוש בהגדרת חוקי WAF.
  • מחק. הסר את הקבצים שנבחרו מערך הכללים של WAF.

ו פעולות עבור כל מערכת חוקים:

  • ערוך. ערוך קובץ זה של ערכת הכללים של WAF.
  • מחק. הסר את הקובץ הזה של ערכת הכללים של WAF.

למידע נוסף על יצירת קובץ WAF, עיין בסעיף הבא צור קובץ WAF IPDS.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים