LSLB | תעודות SSL העלה

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

בסעיף זה, תעלה תעודות SSL עבור LSLB חווה באמצעות העלה אישור פעולה. כאשר אתה לוחץ על העלה לחצן, זה יפתח טופס קובץ להעלאת א PEM אישור למאזן העומס. אתר ובחר קובץ מהמחשב המקומי ולאחר מכן העלה אותו. זה יוצג ברשימת התעודות.

הערות. אתה יכול להעלות רק קבצים פנימה .pem פורמט.

השלב הבא, עיין בפרטי האישור.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים