IPDS | RBL | כללים יוצרים

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

צור כלל RBL

בסעיף זה, תלמד כיצד ליצור כלל IPDS RBL חדש.

צור שם מותאם אישית חדש עבור הכלל שלך. תוכל גם לבחור מרשימת כללי ההעתקה אם תרצה להעתיק מהכלל הקודם.

לאחר שהכל מוגדר, אתה יכול ללחוץ על צור לַחְצָן.

שם. השם התיאורי של הכלל החדש.
העתקת כלל. צור כלל חדש המבוסס על כלל שכבר נוצר.

אנא, עקוב אחר קישור זה לקבלת מידע נוסף אודות עדכון ההגדרות הגלובליות של כלל RBL.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים