LSLB | תעודות SSL מידע

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

סעיף זה עוסק בצפייה במידע על תעודות SSL. כאשר אתה לוחץ על שם כלשהו מתחת ל- שם נפוץ בשדה, האישור יופיע עם כל הפרטים לגביו.

בתמונות למטה, תראה שכאשר תלחץ על mydomain.com, זה יפתח את האישור השמור שלך.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים