מערכת | גיבויים | צור

פורסם ב-15 בינואר, 2019

סעיף זה מאפשר ליצור קובצי גיבוי עם כל התצורה של איזון העומס.

צור גיבוי

לאחר בחירת צור גיבוי כפתור, לוח חדש כדי ליצור גיבוי חדש יוצג.

שם. שם קובץ הגיבוי. מותר רק אותיות ומספרים.

לחץ צור כפתור על מנת ליצור את הגיבוי החדש והודעת אישור תופיע לאחר סיומו ותוכלו לראות אותו ברשימת הגיבויים.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים