רשת | VLAN | עדכון

פורסם ב-15 בינואר, 2019

סעיף זה מתאר כיצד לעדכן ולשנות א VLAN מִמְשָׁק.

הגדרות כלליות

בסעיף זה ניתן להגדיר את התכונות הבאות בממשק VLAN:

שם. שם המערכת עבור ממשק VLAN. לא ניתן לעריכה.
מק. כתובת MAC המוקצית ל- VLAN מסוים. לא ניתן לעריכה.
כתובת IP. כתובת IP שהוקצתה לממשק נתון. תמיכה IPv4 ו IPv6.
מסכת רשת. מסיכת רשת שהוקצתה ל- VLAN.
Gateway. שער ברירת מחדל המשמש את VLAN.
תג VLAN. מספר תג שישמש את VLAN. לא ניתן לעריכה.

כדי להחיל את השינויים לחץ על שלח כפתור. כאשר התצורה מעודכנת, ממשק VLAN מועלה.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים