רשת | NIC | עדכון

פורסם ב-3 בינואר, 2018

סעיף זה משמש לשינוי תצורה NIC פיזית ברשת.

 

הגדרות כלליות

ההגדרות הגלובליות לשינוי תצורת רשת NIC מסוימת הן הבאות.

שם. שם המערכת עבור הממשק הפיזי. לא ניתן לעריכה.
מק. כתובת MAC שהוקצתה ל- NIC מסוים. לא ניתן לעריכה.
כתובת IP. כתובת IP בתבנית IPv4 המוקצה כעת לממשק שניתן לערוך.
מסכת רשת. מסכת רשת בפורמט IPv4 המוקצה כעת ל- NIC שניתן לערוך.
Gateway. שער ברירת מחדל בפורמט IPv4 המשמש כעת את NIC שניתן לערוך.

לאחר ביצוע כל השינויים הדרושים, לחץ על עדכון כדי להחיל את השינויים החדשים.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים