רשת | שער הגדר

פורסם ב-3 בינואר, 2018

סעיף זה מתאר כיצד לעדכן ולשנות את שער ברירת מחדל.

הגדרות כלליות

בסעיף זה ניתן להגדיר את התכונות הבאות עבור שער ברירת המחדל:

כתובת. כתובת ה- IP של שער ברירת המחדל להיות מוגדר.
מִמְשָׁק. בחר את הממשק שעבורו ברצונך לשלוח את תעבורת היציאות המוגדרת כברירת מחדל.

כדי להחיל את השינויים לחץ על עדכון כפתור. כאשר התצורה מעודכנת, שער ברירת המחדל יהיה מוכן.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים