כיצד להגדיר מאגר APT למהדורת הקהילה ZEVENET

פורסם ב-7 באפריל, 2017

סקירה כללית

מטרת מאמר זה היא להסביר כיצד להגדיר את מאגר ה- APT הציבורי להתקנה או לעדכון שלך קהילת ZEVENET. עבור מהדורת Enterprise, השתמש בערוצים הרשמיים או במגע עם הצוות שלנו.

הליך זה נבדק ב-Debian Buster, גרסת הבסיס המשמשת עבור ZEVENET >= 5.9.

הגדרת מאגר APT של ZEVENET למהדורת הקהילה

1. הגדר את המפתח הציבורי APT

הזן בשורת הפקודה של איזון העומסים, הורד והגדר את המפתח הציבורי APT:

root@zevenetlb#> wget -O - http://repo.zevenet.com/zevenet.com.gpg.key | apt-key add -

2. הגדר את המאגר הרשמי של APT

הוסף את המאגר המרוחק לקובץ התצורה המקומי APT.

root@zevenetlb#> vi  /etc/apt/sources.list.d/zevenet.list

הוסף את השורה הבאה לתצורה המתאימה הנוכחית עבור ZEVENET 5.

deb http://repo.zevenet.com/ce/v5/ stretch main

או הוסף את השורה הבאה לתצורת apt הנוכחית עבור ZEVENET >= 5.9.

deb http://repo.zevenet.com/ce/v5/ buster main

שמור ו להפסיק.

3. עדכן את רשימת החבילות המקומית

root@zevenetlb#> apt update --no-list-cleanup -o Dir::Etc::sourceparts="-" -o Dir::Etc::sourcelist="sources.list.d/zevenet.list"
root@zevenetlb#> apt upgrade --with-new-pkgs  -o Dir::Etc::sourceparts="-" -o Dir::Etc::sourcelist="sources.list.d/zevenet.list"

4. בדוק אם יש מהדורה חדשה

בדוק אם יש חדש ZVVENET גרסה או לבצע התקנה טריים ZVVENET טען איזון על בסיס דביאן טרי שלך.

root@zevenetlb#> apt-get install zevenet
root@zevenetlb#> apt-get install zevenet-gui-core

סיימת, מהדורת הקהילה של ZEVENET מוכנה לצאת לדרך!!!!

הערה: מאזן עומסים של ZEVENET משתמש בכמה חבילות ממאגרים ציבוריים של דביאן, אנא וודא שמוגדרים מאגרי דביאן נוספים.

עבור ZEVENET 4 (מבוסס על דביאן ג'סי)

root@zevenetlb#> cat /etc/apt/sources.list

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie-updates main

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
root@zevenetlb#> cat /etc/apt/sources.list.d/zevenet.list
#official ZEVENET repository
deb http://repo.zevenet.com/ce/v4/ jessie main

עבור ZEVENET 5 (מבוסס על מתיחת דביאן)

root@zevenetlb#> cat /etc/apt/sources.list

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main
deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main

# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ stretch-updates main
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ stretch-updates main

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
root@zevenetlb#> cat /etc/apt/sources.list.d/zevenet.list
#official ZEVENET repository
deb http://repo.zevenet.com/ce/v5/ stretch main

עבור ZEVENET >= 5.9 (מבוסס בדביאן באסטר)

root@zevenetlb#> cat /etc/apt/sources.list

deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
root@zevenetlb#> cat /etc/apt/sources.list.d/zevenet.list
#official ZEVENET repository
deb http://repo.zevenet.com/ce/v5/ buster main

מדיניות ייצור חבילות ZEVENET CE

מאגר ה- ZEVENET APT בודק מדי לילה עדכוני קוד מקור למאגר ה- github הציבורי שלו ( https://github.com/zevenet/zlb ) אם מתבצע עדכון כלשהו בגירסת קוד המקור, תיווצר חבילת deb חדשה של ZEVENET ותתעדכן במאגר APT באופן אוטומטי.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים