ניטור זאבנט עם זאביקס

פורסם ב-5 ביוני, 2017

סקירה כללית

מטרת מאמר זה היא להסביר כיצד לפקח על תקינות המערכת וביצועיה של Zevenet באמצעות מערכת הניטור של Zabbix. זאביקס הוא מפעל פופולרי קוד פתוח לרשת וניטור יישום תוכנה שנוצרה על ידי אלכסיי ולדישב.

במסמך זה נשתמש ב- Zabbix Linux Agent כדי לקבל מדדים ממכשיר Zevenet ADC Load Balancer. בחרנו בשיטה זו משום שהיא הדרך הקלה ביותר לפקח על תקינות המערכת וביצועיה של מכשיר Zevenet ADC Load Balancer. בהמשך הדרך, נסביר כיצד להתקין את הדמון של SNMP ליישום ניטור SNMP וכיצד להשתמש ב- ZAPI לקבלת מדדים מותאמים אישית ממכשיר ה- Zevenet שלך.

הסבר על התקנה והתקנה של שרת Zabbix הוא מחוץ למסמך זה. ניתן לעיין בתיעוד הרשמי של Zabbix https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/installation במקרה שאתה צריך עזרה התקנה והתקנה Zabbix Server.

לבדיקות שלנו נשתמש Zabbix Server 3.0.9:

root@monitor:~# zabbix_server -V | grep zabbix_server
zabbix_server (Zabbix) 3.0.9

זבנט 5.0.8:

root@zvato505:~# dpkg -l zevenet | grep zevenet
ii zevenet    5.0.8    amd64    ZEVENET Load Balancer Enterprise Edition

עם סוכן Zabbix 3.0.9:

root@zvato505:~# zabbix_agentd -V | grep zabbix_agentd
zabbix_agentd (daemon) (Zabbix) 3.0.9

אמנות

אנו נשתמש במוסכמות הבאות במסמך זה:

שםערך
כתובת ה- IP של שרת Zabbix192.168.0.187
יציאת שרת Zabbix10050
כתובת שרת האינטרנט של שרת האינטרנט של Zabbixhttp://192.168.0.187
Zevenet ADC טען איזון מכשיר ה- IP192.168.100.10

 

התקנת סוכן זאב ב Zevenet ADC Load Balancer

כדי להתקין סוכן Zabbix עליך להתחבר כ שורש לתוך Zevenet ADC Load Loader קונסולת:

1. בצע את הפקודה הבאה כדי להוריד האחרונה סוכן Zabbix מהמאגר הרשמי:

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb

פלט לדוגמה:

root@monitor:~# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb
--2017-06-05 11:13:16-- http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 162.243.159.138
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|162.243.159.138|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 342848 (335K) [application/x-debian-package]
Saving to: ‘zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb’

zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb            100%[==========================================================================================================================================>] 334.81K  404KB/s  in 0.8s

2017-06-05 11:13:17 (404 KB/s) - ‘zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb’ saved [342848/342848]

2. התקן את חבילת סוכן Zabbix:

dpkg -i zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb

פלט לדוגמה:

root@zvato505:~# dpkg -i zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb
Selecting previously unselected package zabbix-agent.
(Reading database ... 50607 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb ...
Unpacking zabbix-agent (1:3.0.9-1+jessie) ...
Setting up zabbix-agent (1:3.0.9-1+jessie) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...

 

הגדרת סוכן Zabbix ב Zevenet ADC Load Balancer

1. ערוך /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf לשנות ולשנות את ההוראות הבאות:

A. שים את כתובת ה- IP של שרת Zabbix שלך בהוראת שרת:

### Option: Server
#    List of comma delimited IP addresses (or hostnames) of Zabbix servers.
#    Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
#    If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Server=

Server=

B. שים את כתובת ה- IP ואת היציאה של שרת Zabbix שלך בהוראה ServerActive:

##### Active checks related

### Option: ServerActive
#    List of comma delimited IP:port (or hostname:port) pairs of Zabbix servers for active checks.
#    If port is not specified, default port is used.
#    IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified.
#    If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.
#    If this parameter is not specified, active checks are disabled.
#    Example: ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
#
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=:

C. שים את שם המארח של Zevenet בהנחיה Hostname:

### Option: Hostname
#    Unique, case sensitive hostname.
#    Required for active checks and must match hostname as configured on the server.
#    Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=

2. התחל סוכן Zabbix:

service zabbix-agent start

3. כעת אנו יכולים לבדוק אם הסוכן פועל עם פקודה זו:

ps -ef | grep zabbix

פלט לדוגמה:

root@zvato505:~# ps -ef | grep zabbix
zabbix  30382   1 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
zabbix  30383 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]
zabbix  30384 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]
zabbix  30385 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]
zabbix  30386 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]
zabbix  30387 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]
root   30614 30257 0 11:13 pts/1  00:00:00 grep zabbix

4. קישור סוכן Zabbix לתקן runlevels, לוודא סוכן Zabbix יתחיל באופן אוטומטי במקרה של אתחול מערכת.

update-rc.d zabbix-agent enable

 

הגדרת שרת Zabbix לפקח Zevenet ADC Load Balancer

בשלב זה, אנחנו מוכנים לגשת Zabbix שרת ממשק אינטרנט ממשק, הוספת Zevenet ADC Load Balancer כדי Zabix המארח באתר ולכן Zabbix יכול להתחיל לפקח על זה.

 1. גישה לשרת ממשק האינטרנט של Zabbix ממשק.
 2. תיכנס לאתר תצורה> מארחים> צור מארח.
 3. מילוי הכרטיסייה מארח:
  1. שם מארח (חובה): סוג Zevenet ADC טען איזון מכשיר FQDN המארח או כתובת ה- IP.
  2. שם גלוי (חובה): סוג Zevenet ADC טען איזון מכשיר שם גלוי.
  3. הוסף לקבוצה אירוח (חובה): כלומר טען Balancers
  4. ממשקי הסוכן: (חובה): הקלד שם מארח FQDN של מכשיר Zevenet ADC מאזן עומסים או כתובת IP. זכור להגדיר את האפשרות "התחבר אל" ל IP אם תזין כתובת IP או DNS אם אתה ממלא שם מארח של FQDN.
 4. לחץ בכרטיסייה תבניות והוסף תבנית "תבנית מערכת הפעלה לינוקס".
 5. לחץ על כפתור Update.

גרף ביצועים

זה הכל! אתה יכול לבדוק את כל המדדים ש- Zabbix מסוגלים לצאת מהקופסה. לך ל ניטור> גרפים ובחר את סוג התרשים שברצונך לראות.

יצירת ההדק מותאם אישית בשרת Zabbix כדי לפקח על השימוש מעבד Zevenet המכשיר

עכשיו יש לנו את Zevenet ADC Load Balancer פיקוח עם מאמץ מינימלי, אז מה עכשיו? אנחנו הולכים לראות כיצד ליצור מפעיל מותאם אישית ב- Zabbix Server כדי לפקח על התנהגות מסוימת.

בואו נגיד שאנחנו צריכים לפקח על השימוש במעבד של מכשיר Zevenet, וכדי להיות ספציפיים יותר נגיד שאנחנו רוצים התראה ב- Zabbix Server אם השימוש במעבד גבוה יותר מ -20%.

1. תיכנס לאתר תצורה> מארחים, לחץ על המארח Zevenet, לחץ על Triggers ולאחר מכן לחץ על הכפתור ליצור הדק.

 • שֵׁם: (חובה) שם ההדק (כלומר: מעבד סרק פחות מ- 20%)
 • ביטוי: (חובה) {192.168.100.10:system.cpu.util [, כותר]. אחרון()}<20 (לחץ על כפתור הוסף כדי להשתמש באשף לבניית הביטוי)
 • מרובות אירועים הדור אירועים: (לא חובה)
 • תיאור: (לא חובה)
 • כתובת האתר: (לא חובה)
 • חומרה: (חובה) גבוהה
 • מופעל: (חובה) מסומנת

2.לחץ על הלחצן הוסף.

כדי לבדוק את ההדק יצרנו רק התחברות כמו superuser ב Zevenet ADC Load Balancer ו הקלד את הפקודה:

חשוב: אל תקליד פקודה זו במאזן עומסי ייצור, בדוק זאת בסביבת פיתוח. זה מייצר שימוש במעבד 100%!

for i in 1 2 3 4; do while : ; do : ; done & done

תיכנס לאתר ניטור> אירועים והמתין לראות אירוע 'מעבד סרק פחות מ -20%'.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים