חבר כוחות עם ZEVENET: הגש בקשה לשותפות עוד היום

התנסו ביתרונות של שיתוף פעולה עם ספק מוביל של פתרונות מתקדמים לאיזון עומסים ואספקת יישומים

  שם *

  חברה *

  מדינה *

  כתובת אימייל *

  מעוניין ב *

  מוצרים וירטואליים

  מוצרי חומרה

  מוצרים

  שירותי תמיכה

  אחר

  נפח שאתה יכול לחזות עם ZEVENET לשנה הבאה *

  האם אתה resell עוד ADC / עומס מוצר איזון? *

  האם תספק שירותים מקומיים אחרים? *

  הערות נוספות

  כן, אני רוצה לקבל את עלון!


  "אנו מנהלים את המידע שאתה מספק במטרה היחידה לסייע בבקשות או בשאלות שלך ביחס למוצרים או לשירותים שלנו; החלת נהלי המחשב והאבטחה כדי להבטיח את הגנתו. ניתן לתקן או להסיר את הנתונים שלך על פי בקשה, אך הם לא יוצעו לצדדים שלישיים אלא אם כן אנו נדרשים לכך כחוק. " אחראי: ZEVENET SL - info@zevenet.com