DSLB | חוות חקלאיות | צור

פורסם על ידי זאבנט | 8 בפברואר, 2017

תחת סעיף זה תוכל ליצור חוות DSLB.

יצירת DSLB משק

לאחר בחירה ליצור חוות מ פעולות כפתור, לוח חדש כדי להגדיר משק חדש מוצג.

ליצור wan החווה - -

כדי ליצור חוות DSLB DSLB מודול >> חוות סעיף >> פעולות , ובחר ליצור חוות. פעולה זו תציג טופס עם התצורה המינימלית הנדרשת עבור חוות DSLB:

שם. שם זיהוי החווה.
IP וירטואלי. הקצה ממשק רשת וכתובת IP לחווה החדשה. כתובת IP זו תוגדר בלקוחות המקומיים כשער ברירת מחדל כדי לטעון את האיזון בין הבקשות לאינטרנט או לרשתות WAN.

לאחר הכנסת פרטי החווה החדשים, לחץ על צור לחצן, ועליך להופיע הודעת אישור.

השלב הבא, להגדיר את מאפייני החווה DSLB.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים